Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm thoát nạn cho cán bộ, viên chức và người lao động, CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ BẮC SƠN đã tổ chức tập huấn về công tác PCCC cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẬP HUẤN PCCC CỦA BẮC SƠN