CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ BẮC SƠN đã trải qua nhiều sự kiện lớn trong quá trình hoạt động, với nhiều sự kiện chuyên nghiệp với số lượng từ 10 đến 200 nhân viên trong một sự kiện. Dưới đây là những hình ảnh hoạt động mà công ty bảo vệ Bắc Sơn đã thực hiện: