Dịch vụ bảo vệ di chuyển của công ty bảo vệ bắc Sơn đang được rất nhiều khách hàng và quý doanh nghiệp đánh giá cao về sự chuyên nghiệp và an toàn.

Dịch vụ bảo vệ di chuyển là dịch vụ là áp tải hàng, áp tải tiền, tài sản, áp tải các loại tài liệu, giấy tờ có giá trị, tháp tùng bảo vệ cá nhân tại nơi làm việc, nơi cư trú và trong hoạt động giao tiếp, di chuyển. Nội dung bảo vệ chủ yếu là: tính mạng, sức khoẻ và tài sản cá nhân đi theo người của đối tượng được bảo vệ.

Các loại hình Dịch vụ bảo vệ di chuyển:

Tháp tùng bảo vệ cá nhân tại nơi làm việc, nơi cư trú và trong hoạt động giao tiếp, di chuyển.

Nội dung bảo vệ chủ yếu là: tính mạng, sức khoẻ (không có nguồn gốc từ bệnh tật) và tài sản cá nhân đi theo người của người được bảo vệ.

– Hộ tống: Đảm bảo an ninh, an toàn cho cá nhân hay một nhóm người di chuyển từ một địa điểm cố định này đến địa điểm khác trong thời gian được xác định.

– Bảo vệ trên đường vận chuyển: Bảo vệ tài sản hàng hoá tiền bạc trên đường vận chuyển.

Nội dung bảo vệ chủ yếu là: sự an ninh, an toàn tài sản, hàng hoá và tiền bạc trên đường di chuyển.

Ghi chú: “Nội dung bảo vệ chủ yếu” được hiểu là những yêu cầu cơ bản của từng loại hình dịch vụ. Tuy nhiên không chỉ bó hẹp trong phạm vi đó, bởi trên thực tế nhu cầu khách hàng đa dạng hơn nhiều mà chúng tôi phải đáp ứng.

(Tiền, vàng, kim loại quý, tác phẩm nghệ thuật, hàng hóa có giá trị….)

  1. Mục đích:
    Thành Đạt áp dụng nghiệp vụ để đưa ra các phương án cho quá trình giao nhận ca và vận chuyển hàng hóa đảm bảo an toàn tuyệt đối theo yêu cầu của khách hàng.

    2. Yêu cầu:

–       Vận chuyển phải đúng lộ trình trong kế hoạch

–       Bốc xếp hàng cần phải có sự giám sát của người có trách nhiệm

–       Nhân viên bảo vệ phải quan sát xung quanh trước khi di chuyển và không cách quá xa mục tiêu cần áp tải

–       Yêu cầu lực lượng phải có được điện thoại liên lực của các cơ quan chính quyền địa phương nơi mà việc áp tải tiền, hàng hóa đặc biệt đi qua

–       Bố trí nhân viên bảo vệ đảm bảo an toàn hàng hoá trên đường vận chuyển