Dịch vụ bảo vệ con người hay còn gọi là “ Vệ sỹ” là một loại hình bảo vệ cao cấp đã phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có ở Việt Nam.

1. MỤC TIÊU BẢO VỆ:

Những đối tượng khách hàng thường sử dụng dịch vụ này gồm:

BẢO VỆ CA SỸ, DIỄN VIÊN

BẢO VỆ QUAN CHỨC, LÃNH ĐẠO, DOANH NHÂN

BẢO VỆ KHÁCH DU LỊCH, CÔNG TÁC

BẢO VỆ TRƯỜNG HỢP TRANH CẤP, KIỆN CÁO, ĐE DỌA..

Cùng một số trường hợp khác…

2. ĐẶC ĐIỂM:

Phương thức để tiến hành cung cấp dịch vụ bảo vệ con người gồm:

– Khách hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin về cá nhân người được bảo vệ.

– Khách hàng cần cung cấp một cách chân thực về lý do cần phải bảo vệ.

– Khách hàng cần cung cấp lộ trình di chuyển, các địa điểm cần đi, đến.

– Bắc Sơn sẽ lên kế hoạch bảo vệ, cung cấp phương tiện di chuyển (ô tô) nếu khách hàng cần. Thống nhất về chi phí dịch vụ và các nội dung khác trước khi tiến hành nhiệm vụ.

3. YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ:

Yêu cầu đặt ra khi Bắc Sơn nhận nhiệm vụ bảo vệ con người đó là đảm bảo về sức khỏe, tính mạng của khách hàng.