Hotline: 0989 060 656

Dịch vụ bảo vệ cố định

  1. Mục tiêu bảo vệ

Đối tượng mà dịch vụ bảo vệ cố định hướng đến là

- Tài sản

- Hàng hóa

- Nhà cửa

- Công trường xây dựng

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh

- Trụ sở cơ quan văn phòng

- Trường học

- Bệnh viện

- Nhà hàng

- Siêu thị

Bảo vệ sự kiện ra mắt TOYOTA 86

  1. Đặc điểm

Các đối tượng trên sẽ được Bắc Sơn cài đặt hệ thống giám sát nghiêm ngặt thông qua hệ thống camera và hệ thống cảnh báo được lắp đặt tại mục tiêu bảo vệ.

Ở dịch vụ này Bắc Sơn đã kết hợp giữa kỹ thuật công nghệ điện tử và Nhân viên bảo vệ, cùng phối hợp giám sát và đưa ra như giải pháp ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra. Mọi hoạt động tại các mục tiêu bảo vệ đều được theo dõi qua hệ thống camera, theo đường chuyền internet về trung tâm giám sát. Qua đó, nhân viên bảo vệ sẽ kiểm soát mọi tình hình tại mục tiêu bảo vệ mà không cần có mặt tại mục tiêu. Khi có tín hiệu báo động tại mục tiêu chuyển về trung tâm, nhân viên bảo vệ sẽ lập tức kiểm tra thông tin bằng cách gọi điện thoại cho khách hàng để xác minh, kiểm tra lại qua hệ thống camera, trực tiếp cử nhân viên xuống hiện trường để kiểm tra, ứng phó khẩn cấp khi xác nhận có sự đe dọa về mặt an ninh đối với mục tiêu

 
  1. Yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ
  • Kiểm soát nghiêm ngặt, các đối tượng ra vào và làm việc tại mục tiêu bảo vệ
  • Đảm bảo an toàn, bảo toàn tài sản, hệ thống cơ sở vật chất và đảm bảo an ninh cho mục tiêu bảo vệ
  •  

 

Bảo vệ sự kiện ra mắt ISUZU D-MAX 2013

khách hàng