Dịch vụ bảo vệ an ninh trật tự

  1. Mục tiêu bảo vệ

- Công trường xây dựng

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh

- Trụ sở cơ quan văn phòng

- Trường học

- Bệnh viện

- Nhà hàng

- Siêu thị

- Các sợ kiện, triển lãm

- Hoạt động thể thao

- Hoạt động vui chơi giải trí

- Hoạt động quảng bá hình ảnh

- Chương trình triển lãm, giao lưu

  1. Đặc điểm bảo vệ

Các đối tượng trên sẽ được Bắc Sơn cài đặt hệ thống giám sát nghiêm ngặt thông qua hệ thống camera và hệ thống cảnh bảo được lắp đặt tại mục tiêu bảo vệ.

Ở dịch vụ này Bắc Sơn đã kết hợp giữa kỹ thuật công nghệ điện tử và Nhân viên bảo vệ, cùng phối hợp giám sát và đưa ra như giải pháp ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra. Mọi hoạt động tại các mục tiêu bảo vệ đều được theo dõi qua hệ thống camera, theo đường chuyền internet về trung tâm giám sát. Qua đó, nhân viên bảo vệ sẽ kiểm soát mọi tình hình tại mục tiêu bảo vệ mà không cần có mặt tại mục tiêu. Khi có tín hiệu báo động tại mục tiêu chuyển về trung tâm, nhân viên bảo vệ sẽ lập tức kiểm tra thông tin bằng cách gọi điện thoại cho khách hàng để xác minh, kiểm tra lại qua hệ thống camera, trực tiếp cử nhân viên xuống hiện trường để kiểm tra, ứng phó khẩn cấp khi xác nhận có sự đe dọa về mặt an ninh đối với mục tiêu

  1. Yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ
  • Mục tiêu bảo vệ sẽ được đảm bảo về tình hình an ninh trật tự, không bị các đối tượng khác phá hoại, gây dối.
  • Mục tiêu bảo vệ sẽ được đảm bảo trong thời gian hoạt động, các hoạt động được tiến hành bình thường.

 

 

Bảo vệ chương trình: Bay cao khát vọng tuổi trẻ Việt Nam